Sự kiện qua ảnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tấm gương bác Hồ

Bác Hồ nói về việc bồi dưỡng và nêu gương ngườc tốt.

Tư tưởng Hồ chí minh về sự nghiệp giáo dục.

Một số lời dạy của bác Hồ về đạo đức và lối sống.

Quản trị

Hỗ trợ trực tuyến

Nhà Trường

SMS Học Tập

Nhà cung cấp giải pháp

Số người đang Online ?

Hiện có 3 khách trực tuyến

Thống kế khách ghé thăm

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

thuộc P. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

*****


Tên đơn vị : TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu -TP. Đà Nẵng

Địa chỉ         : 233/1 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại    : 0511. 3616105

 

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên sinh hoạt, học tập và tìm hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy và quyết định của Chủ tịch UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Qua đó, giúp cho Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, tạo sự đoàn kết nhất trí trong nhà trường, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác quản lý giảng dạy và học tập.

Trong những năm qua, tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên trường đã cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn như sau :

- Qua các năm giảng dạy trường đã tuyển sinh học sinh đúng độ tuổi ra lớp : 100%.

- Đã tiến hành triển khai kế hoạch năm học kịp thời, chính xác.

- Đối với Giáo viên - công nhân viên : 100% đạt danh hiệu lao động giỏi .

- Đối với cán bộ quản lý :

* Cô Lê Thị Tính – Nguyên Hiệu trưởng - đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm liền và năm 2000 được Nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.

* Thầy Võ Văn Tường  -  Hiệu trưởng - đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

* Cô Phan Thị Thu Lan -  Phó hiệu trưởng đạt chiến sĩ thi đua nhiều năm liền

- Các kỳ thi giáo viên giỏi :

+ Năm học : 2001-2002   : đạt 3 giáo viên giỏi cơ sở

+ Năm học : 2002 -2003 : đạt 4 giáo viên giỏi cơ sở

+ Năm học : 2003 -2004 : đạt 4 giáo viên giỏi cơ sở

+ Năm học : 2004 -2005 : đạt 3 giáo viên giỏi cơ sở

+ Năm học : 2005 -2006 : đạt 4 giáo viên giỏi cơ sở

+ Năm học : 2006 -2007 : đạt 6 giáo viên giỏi cơ sở

+ Năm học : 2007 -2008 : đạt 4 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

+ Năm học : 2008 -2009 : đạt 5 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở


- Các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải :

+ Năm học : 2001 - 2002 : đạt 39 giải

+ Năm học : 2002 -2003 : đạt 45 giải

+ Năm học : 2003 -2004 : đạt 32 giải (1 thủ khoa)

+ Năm học : 2004 -2005 : đạt 62 giải (1 thủ khoa)

+ Năm học : 2005 -2006 : đạt 41giải

+ Năm học : 2006 -2007 : đạt 33 giải

+ Năm học : 2007 -2008 : đạt 38 giải (7 giải nhất, 1 thủ khoa)

+ Năm học : 2008 -2009 : đạt 50 giải


- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

3. Tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ :

- Nhà trương đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận và đội ngũ giáo viên.

- Trong công tác xây dựng đội ngũ, trường đã tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đảm bảo về số lượng và chất lượng giáo dục. Trường đã cử nhiều giáo viên đi dự thi giáo viên giỏi các cấp đều đạt giải cao.

* KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG QUA CÁC NĂM.

1. Đối với Chính quyền.

* Năm học 2001-2002 :

- Bằng khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng khen tặg thành tích Trường Tiên Tiến Xuất Sắc theo Quyết định số 6819/QĐ/GD-Đ ngày 03/9/2002.

* Năm học 2002 - 2003 :

- Bằng khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về thành tích Trường Tiên Tiến Xuất Sắc theo Quyết định số 800 QĐ/GD-ĐT ngày 01/11/2003.

* Năm học 2003-2004 :

- Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về thành tích Trường Tiên Tiến Xuất Sắc theo Quyết định số 8859/QĐ-UB ngày 04/11/2004.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2004-2005 theo Quyết định 6127 QĐ/BGD-ĐT ngày 03/11/2005.

* Năm học 2002-2004, 2005-2005, 2005-2006:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tặng đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2003-2004 đên năm học 2005-2006 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 03/11/2006.

* Từ năm 2002-2003 đến năm 2008-2009, nhà trường liên tục được UBND quận Hải Châu công nhận và Cơ quan Văn hóa.

- Nhà trường đã có thành tích Xuất sắc trong công tác giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập năm học 2008-2009

- Nhà trường đã có thành tích trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008-2009

- Chi hội khuyến học trường Tiểu học Nguyễn Du đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua Hội Khuyến học quận Hải Châu 5 năm 2003-2008.

- Chi hội Chữ thập đỏ của trường được Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tặng Huy chương Chữ thập đỏ.

- Nhà trường được Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen đã có thành tích Xuất sắc tham gia dự thi tìm hiểu 45 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng.

2. Đối với Chi bộ :

- Năm 2002 : đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh được Đảng ủy phường tặng giấy khen.

- Năm 2003 - 2009: đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng ủy phường tặng giấy khen.

- Năm 2004 - 2008: đạt Tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền được Thành ủy tặng bằng khen.

3. Đối với các đoàn thể.

* Công đoàn :

+ Năm học 2002 - 2003 : đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh được Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

+ Năm học 2003-2004 : được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khen tặng đạt Xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng Công doàn vững mạnh và được UBND thành phố tặng bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi  và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

+ Năm học 2004-2005 : Công đoàn nhà trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

+ Năm học 2005-2006 đến năm học 2008-2009: Công đoàn nhà trường luôn được nhận giấy khen của Công đoàn giáo dục thành phố Đà Nẵng trao tặng đạt nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn.n Du đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua Hội Khuyến học quận hỉa Châu 5

* Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh : chi đoàn được Quận Đoàn tặng giấy khen là Chi đoàn Xuất sắc trong 4 năm liền.

* Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh :

+ Năm học 2002-2003, 2003-2004 : được Quận Đoàn khen tặng là Liên đội Xuất sắc.

+ Năm học 2004-2005 và 2005 -2006 : được Quận Đoàn khen tặng là Liên đội Xuất sắc tiêu biểu nhất khối tiểu học.

+ Năm học 2005-2006 : được UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen đã hoàn thành tốt công tác Đội 5 năm liền 2001-2006.

+ Năm học 2006 – 2007, 2007-2008, 2008 - 2009 : được Quận Đoàn khen tặng là Liên đội Xuất sắc.