Home / Hội đồng sư phạm

Hội đồng sư phạm

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1 Trần Thị Lệ Hiểu trưởng – BTCB
2 Lê Văn Năm Phó hiệu trưởng
3 Lê Thị Kim Tuyền Phó hiệu trưởng